Ventilatiesysteem C prijs

Ventilatiesysteem C prijs

Wie in zijn woning voornamelijk vaste ramen heeft, zal voor verluchting en ventilatie beroep moeten doen op een ventilatiesysteem. Er zijn verschillende soorten ventilatiesystemen die elk een andere manier van ventilatie aanbieden. De prijs van mechanische ventilatie zal hoger liggen dan die van natuurlijke ventilatie. Ventilatiesysteem C biedt het allebei.

Waarom prijs van ventilatiesysteem C betalen?

Ventilatiesysteem C werkt als volgt:

  • Voor de luchtaanvoeren worden er in dit systeem roosters gebruikt, zoals dat in een woonkamer beter past.
  • Voor de luchtafvoer daarentegen worden ventilators gebruikt. Een dergelijk systeem past beter in natte ruimtes zoals badkamers.

Ventilatiesysteem C prijs

Dat systeem verschilt van ventilatiesystemen A, B en D, die andere manieren van luchttoe- en afvoer beloven. De prijs van het ventilatiesysteem wordt duurder hoe verder de letter in het alfabet verwijderd is van A.

De twee soorten ventilatie zijn bij dit ventilatiesysteem op elkaar afgestemd. Er komt dus evenveel lucht naar binnen als er naar buiten gaat.

Ventilatiesysteem C prijs: hoeveel moet ik betalen?

De prijs van ventilatiesysteem C ligt hoger dan die van A omdat C deels mechanische ventilatie aanbiedt. De gemiddelde prijs voor ventilatiesysteem C ligt rond de 3.000 euro. Het is ook mogelijk om zelfregulerende roosters te plaatsen. Dan heb je te maken met ventilatiesysteem C+, wat 500 euro meer kost.

Je voegt best ook nog 500 euro extra toe in je kostenraming voor ventilatiesysteem C. De prijs zal omwille van plaatsingskosten nog hoger liggen dan hierboven vermeld. Voor een exacte prijs op maat vraag je best een offerte aan bij een of meerdere leveranciers. Wie meerdere offertes aanvraagt, kan beter vergelijken waar hij het meest waar krijgt voor z’n geld.

Let op: houd bij het bepalen van de prijs van ventilatiesysteem C rekening met het feit dat je extra stookkosten zal moeten betalen. De luchttoevoer wordt namelijk niet verwarmd, omdat die op natuurlijke wijze gebeurt.

Bovendien zal je om die reden ook meer last hebben van lawaai dat van buiten afkomstig is. Dat is het geval omdat de wind de lucht ongefilterd naar binnen blaast. Met ventilatiesysteem D heb je dat niet. Dat zie je natuurlijk wel terug in de prijs. De prijs voor ventilatiesysteem D ligt gemiddeld rond de 5.500 euro.